soundwave

SOUNDCON

Vi har bestämt oss. Med 70 års samlad erfarenhet och över 5000 uppdrag har vi ett tydligt mål – att alltid anstränga oss lite mer. En personlig kundkontakt skapar bra förutsättningar för ett gott samarbete. Soundcon är fyra akustikkonsulter som alltid har lite roligare…

För att ge våra kunder bästa möjliga service är det personliga mötet ovärderligt. Vi på Soundcon har stor erfarenhet av akustikprojektering och olika typer av bullerutredningar. Soundcon utför uppdrag som mätningar, beräkningar och

utredningar inom byggnadsakustik, rumsakustik, trafikbuller samt yttre och inre industribuller. Ljudmiljön på kontoret håller dock inte behaglig nivå vid fredagens Calcio balilla.

ANDREAS BERG


Andreas stora intresse är musik och han sitter gärna i studion och rattar fram det ultimata trumsoundet. Andreas är kontorets "handy man” med stora planer på studio- och husbygge. Om det finns möjlighet och tid spelar han även innebandy och deltar i mat –och vinprovningar.

ANDREAS BERG

+46 (0)734 - 20 77 43

andreas@soundcon.se

HENRIK RUNSTRÖM

+46 (0)734 - 20 77 42

henrik@soundcon.se

HENRIK RUNSTRÖM


Henrik tillbringar så mycket tid som möjligt… och lite till… i skidbacken. Det blir flera fjällresor om året, helst till Fjätervålen. Henrik trivs bäst utomhus, är en hängiven scout och har en badsäsong som sträcker sig betydligt längre än för de flesta. I Italien samlar han inspiration till sin dolda talang som pizzabagare.

TORBJÖRN APPELBERG


Torbjörn är kontorets obesegrade mästare på Calcio balilla. Han vill helst ha sommar året runt och reser så ofta som möjlig söderut med familjen. Torbjörn är en fotbollsnörd och vinnarskalle med stort intresse för ”il calcio”. Fritiden spenderar han mest vid bygdens fotbollsplaner. Trots sin tondövhet är kontorets hårdrocksfredag veckans höjdpunkt.

TORBJÖRN APPELBERG

+46 (0)734 - 20 77 41

torbjorn@soundcon.se

MAGNUS INGVARSSON

+46 (0)734 - 20 77 40

magnus@soundcon.se

MAGNUS INGVARSSON


Oavsett årstid, väder och vind tar Magnus cykeln till jobbet. När solen gassar kommer racern fram. Han är obotligt morgonpigg och bästa starten på dagen är att hinna med ett gympass på Friskis & Svettis. Magnus gillar "Netflix and chill"....bokstavligen alltså...att sjunka ner i soffan och kolla serier på Netflix.

BYGG

LJUDMILJÖ OCH LIVSKVALITET

En god ljudmiljö i bostäder och andra lokaler har blivit en allt mer uppmärksammad miljöfaktor. Forskning visar på ett starkt samband mellan bra akustik och människors hälsa. Detta har bidragit till ökad efterfrågan på god ljudmiljö.

Soundcon upprättar ljudstandarder i era projekt. Vi dimensionerar samtliga ingående konstruktioner så att de uppnår krav på bl a luftljudsisolering, stegljudsnivåer, rumsakustik, trafikbuller och buller från installationer.

Vi arbetar i nära relation till byggherrar, entreprenörer, arkitekter och konsulter. Soundcon deltar i byggprojektets alla faser, från tidig planering till detaljprojektering och verifierande mätningar i färdig byggnad. Vår praktiska erfarenhet kombinerat med teoretiskt kunnande skapar effektiva lösningar för er.

SAMHÄLLE

ALLT FÖR EN GOD LJUDMILJÖ

Samhället utvecklas och fler vill bo i städer eller ha närhet till expansiva stadsregioner. Städer växer, tysta ytor blir färre och bostäder byggs närmare vägar och tågnät. Nya krav ställs på infrastrukturen, och samhället investerar i effektivare kommunikationslösningar. För att möta samhällsutvecklingen och garantera en god livskvalitet, ställer myndigheterna tydligare krav på trafikbullret. Med detta ökar även kraven på effektivare planprocesser. Byggnader bör därför utformas så att vistelseytor och fasader utsätts för mindre buller. Tidiga utredningar sparar mycket pengar och påskyndar utdragna processer för detaljplanering.

Med hjälp av mätningar och beräkningar kartlägger Soundcon olika bullersituationer från bland annat väg-, tåg- och flygtrafik samt skjut- och motorsportbanor.

Soundcons konsulter tar tidigt del av detaljplaner för att hjälpa kunden hitta en optimal lösning enligt krav från kommuner och länsstyrelser. Med unik kompetens och avancerade programvaror för bullerkartläggning tar vi oss även an stora områden så som städer och hela kommuner.

INDUSTRI

ANSVAR FÖR NÄRMILJÖN

I takt med att städer växer och nya bostadsområden planeras kommer allmänheten allt närmare industriområden och hamnar. Både industrier och stadsplanerare måste ta ansvar för hur närmiljön påverkas. Det ställs krav på bullernivåer både i den inre och yttre miljön. Industrier är skyldiga att presentera utredningar för tillsynsmyndighet för att säkerställa att man inte överskrider tillåtna nivåer i omgivningen. Industriernas inre bullernivåer regleras av personalens arbetsmiljökrav.

Soundcon hjälper industrier och kommuner att kartlägga bullersituationer. Tillsammans tar vi fram åtgärdsförslag för att minska ljudnivån. Uppdragen kan vara allt från kraftvärmeverk i stadsmiljöer till naturnära etableringar av bergtäkter.

sound

HÄNG MED OSS

REFERENSER

ETT URVAL AV KUNDER SOM SOUNDCON HAR HAFT NÖJET ATT ARBETA MED

Akademiska Hus | Arkitekthuset | BSV | Castellum | Fastighets AB Eric Ekblad | Helsingborgs stad | HSB | Hökerum Bygg | Jönköpings kommun | Kalmar kommun | Kärnhem | Lejonfastigheter | Linköpings kommun | NCC | Norrköpings kommun | Ovako | Peab | Riksbyggen | Siemens | Skanska | Tekniska Verken i Linköping | Tengbom | VAP | VÖFAB | White | Åhlin & Ekeroth Byggnads | ÖrebroBostäder | Örebroporten