Ny simhall i Linköping


Soundcon ansvarar för den akustiska projekteringen av Linköpings nya simhall som kommer bli en ny mötesplats i Linköping. Projektet innehåller 50- och 25-metersbassäng, hoppbassäng, upplevelsebad, rehab, realaxavdelning, gym, mm. Under hösten 2018 planeras upphandling av byggentreprenad med byggstart 2019. Invigning av den nya simhallen beräknas ske under 2022.

Den nya  simhallen är belägen vid Tinnerbäcksbadet i Linköping, och får samma namn som parken och badsjön – Tinnerbäcksbadet. Det är ett etablerat namn på ett kärt besöksmål och väl bekant för de flesta Linköpingsbor, så det passar bra på den nya simhallen som ska vara en träffpunkt mitt i Linköping.

I detta projekt studeras samtliga akustiska parametrar, luftljudsreduktion, stegljudsnivåer, ljudnivåer från installationer och andra yttre störningskällor, men fokus ligger på att skapa en god rumsakustik i de olika bassänghallarna.

– I ett badhus är det flera akustiska utmaningar, men det allra viktigaste är att skapa en lugn och behaglig ljudmiljö i de olika bassängutrymmena säger Henrik Runström, Akustiker på Soundcon.

Illustrationer från 3XN Arkitekter