Kulturkvarteret i Örebro blir en ny arena för upplevelser


Soundcon ansvarar för den akustiska projekteringen av nya Kulturkvarteret i Örebro. Projektet innehåller flera olika verksamheter med akustiska utmaningar som bl a ljudisolering mellan musiksalar och bibliotek, samt mellan musiksalarna, rumsakustik i aula, multiscén, blackbox, drama/dans, orkerster, ensemble, mm.

Genom att Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken och delar av gymnasieskolans estetiska program samlas på samma ställe kan de samverka både runt kompetens och lokaler. Verksamheterna har stora gemensamma behov i form av lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande.

Kulturkvarteret ska vara en arena för upplevelser, utövande och lärande och möjliggöra möten mellan alla typer av människor och intressen över köns- ålders- och etnokulturella gränser. Kulturkvarteret erbjuder ett överflöd av möjligheter för alla, men med ett speciellt fokus på barn och unga.

– Det är en stor utmaning att få alla dessa olika verksamheter att fungera samtidigt utan att störa varandra. Man vill ju känna lite puls i lokalerna, men samtidigt skall verksamheter med rock, pop och dans inte störa den tysta läsestunden i biblioteket, säger Henrik Runström, Akustiker på Soundcon.

I detta projekt studeras samtliga akustiska parametrar, luftljudsreduktion, stegljudsnivåer, rumsakustik, ljudnivåer från installationer och andra yttre störningskällor som tåg- och vägtrafiken.

Illustrationer från Wingårdhs