En tyst oas mitt i centrum på historisk plats

I de två bostadshusen på Slottskajen i Jönköping har man fått en tyst oas mitt i centrum. Husen som ägs och förvaltas av Riksbyggen och Vätterhem har byggts på en historisk plats ovanpå resterna av gamla Jönköpings slott. Byggnaderna har miljöklassats enligt Miljöbyggnad Silver, och uppfyller ljudparametrarna med god marginal.


Efter reformationen på 1500-talet bestäms det att Jönköpings kloster ska byggas om till ett slott. En fästning som ska försvara staden. Slottet ligger väster om Munksjön och har höga murar och bastioner. Runt slottet finns en vallgrav, utan vatten. Slottet byggs sedan i etapper under 1500-, 1600- och 1700-talen. År 1737 brinner slottet och kungamakten beslutar att slottets centrala byggnader ska rivas. Istället byggs ett fängelse på slottsområdet. På 1840-talet påbörjas slottsområdets förvandling till park. De sista murarna och bastionerna rivs och Jönköpings slott försvinner.

 

 

 

 

 

Idag står det två bostadshus på samma plats där Jönköpings slott tidigare stod. Det ena huset är en bostadsrättsföring och förvaltas av Riksbyggen, den andra byggnaden innehåller hyresrätter och förvaltas av Vätterhem. Bostadshusen, som har ritats av Tham & Videgård Arkitekter, är två profilbyggnader som starkt bidrar till den nya statskaraktären runt norra Munksjön i Jönköping. Under ett av huset kan man även se rester av en mur från Jönköpings slott.

 

 

 

 

 

Soundcons roll i projektet har varit att i samarbete med främst byggherrar, entreprenören och andra konsulter skapa byggnader med god ljudmiljö. Efter verifiering av de olika akustiska parametrarna kan vi konstatera att ljudklass B och Miljöbyggnad Silver uppfylls med god marginal, säger Henrik Runström, konsult hos Soundcon.